အမျိုးအစားအားလုံး
ENEN
ဝန်ဆောင်မှု

အရည်အသွေးအာမခံချက်

လုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်ကာ ကုမ္ပဏီသည် R&D စင်တာ၊ CNAs အသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်း၊ အမျိုးသားစီးပွားရေးနည်းပညာစင်တာ၊ အထူးဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာသုတေသနစင်တာ၊ ပြည်နယ်၏အဓိကလုပ်ငန်း R&D အဖွဲ့အစည်းများ စသည်တို့ကို တည်ဆောက်ထားသည်။

Hot အမျိုးအစားများ